Fryksdalsleden

Aktuellt

Ta med kartor/gps när du vandrar, det kan bitvis vara långt mellan stolparna.

Hör av dig om du har frågor, kommentarer, om något är fel eller om något (inte) borde varit med.

Kontakt: info VID fryksdalsleden.se

Vandringar som alla kan delta i samt andra kommande händelser:

Sunne vandringsveckatorsdag 16 maj. 16-19:e maj 2019, mer info kommer

För vandringarna: välj kläder efter väderleken, ta med rastfika!