Fryksdalsleden

Aktuellt

På grund av corona är det mycket som inte är kontrollerat i år.

Vandrar du på egen hand: Ta med kartor/gps, det kan bitvis vara långt mellan stolparna.

Kommande arrangemang


Hör av dig om du har frågor, kommentarer, om något är fel eller om något (inte) borde varit med.

Kontakt: info VID fryksdalsleden.se