Leder i Wermland kring år 1540

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Karta över Värmland 1540

Ovan synes en karta som visar Värmland år 1540. Den visar de fornvägar som fanns från begynnelsen. Dessa forn-och handelsleder användes sedemera av pilgrimer.

Den gula markeringen är Letstigen, som alla som kom österifrån färdades på. Den övergick i "Redstig" i Visnum och till Tingvalla.

Sedan leden mot Norge, i slutfasen den sk Edskogsleden. Vid Wall i Visnum anslöt sig leden från Västergötland.

En led gick från sydänden av Värmlandsnäs, via Gillberga och efter Glafsfjordens västra strand, via Eda till Kongsvinger.

En led gick från Segerstad till Kil. Ytterligare en från Hammarö, till norr om Grava, där den delade sig - en led via Löved norrut (blå markering) och en till Kil (Hyn-Apertin) och vidare norrut i Fryksdalen och Röjdådalen. Från Kil en led västerut till Berg, Jössefors.

På dessa stigar eller leder färdades det på av skalder, norska och svenska kungar osv. från vikingatid och medeltiden igenom. Det var vad som fanns av "vägar", d v s vandrings - och ridstigar och så var förhållandena fram till mitten i av 1600-talet.

Källa till ovanstående: Bo Ulfvenstiernas blog