Fryksdalsleden - delsträcka 4, Sunne - Ivarsbjörke

Denna led är under uppbyggnad! Kolla nyhetssidan innan du vandrar.

Etappen går från Sunne till Ivarsbjörke/Uddberg (19.1 km)
Från Sunne kyrka följer du asfalterade vägar norrut genom Sunne, mestadels på trottoarer. Efter drygt 3 km vandring genom Sunne, lämnar du tätorten.

Du följer nu gamla körvägar, som är till största delen möjliga att köra bil på, men sparsamt trafikerade. Från Norra Arnbyvägen och till Gunnarsby, en sträcka av dryga kilometern måste du följa asfaltsvägen. Vid Ingmår viker du in till vänster och följer grusvägen en bit, innan du kommer upp på stigarna över Askerudsberg. Stolpar och pilgrimsmärken vägleder dig här och där. Norrut vandrar du över berget på högsta punkten, stigen går genom ett ledsystem, som är märkt med blå och orange färg (Tidigare gul) dessa stigar går i rundslingor på berget, men du passerar bara genom, på din väg norrut. Vill du lägga tid på att vandra mer på stigarna här, finns kartor vid Ingmårs bygdegård och drygt 30 skyltar som berättar om torpen och livet förr på Askerudsberget.

Åter på grusvägen passerar du några större gårdar, där den mest välkända är Björkefors herrgård, som Svennis har ägt nu en tid. Ytterligare 1 km norrut ligger Lappnäs B/B, som har trevliga rum året runt och även små stugor att hyra under sommarhalvåret. Vägar och stigar slingrar sig fram efter Frykens strand, mellan fritidshus och fornlämningar. Naturen är generös och storslagen.

Vandringen går nu på grusvägar och mindre kärrvägar på Frykens strand ända upp mot Uddeberg, där du får följa Landsvägen 300 meter sista biten fram till Uddeberg och Ivarsbjörke station, där Anna Hedstrand bedriver B/B under sommarmånaderna. Tältning en enlighet med allemansrätten kan ske på Uddeberg, där det finns både grillplats och TC.

Vägbeskrivning

Kartor

Platser efter vägen

Kommunikationer

Buss 202 från Sunne till Torsby via Lysvik följer i stort leden och stannar bl.a. i Ingmår, Edsbjörke och Ivarsbjörke, se dock tidtabellen. I Sunne, Lysvik och Torsby finns tågförbindelser. Se Värmlandstrafik för mer information.

Övernattning

Mat och proviantering

I Sunne finns gängse handel. Se Sunne kommuns information om matställen