Cykla på Fryksdalsleden

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Fryksdalsleden lämpar sig mycket väl för cykling då merparten av leden går längs vägar av olika storlek och standard. De flesta längre partierna följer äldre färdvägar och bredare stigar som erbjuder ett bra underlag för cykling. Några sträckor går också längs vanlig landsväg.

MTB

Vi rekommenderar MTB-cykel för optimal framkomlighet längs leden. Många längre partier är också möjliga att cykla med vanlig standardcykel, främst de delar som följer landsväg och skogsbilväg av bra kvalitet (se karta/förteckning över delsträckor).

Tåg

Längs leden finns möjligheten att nyttja tåg, via Fryksdalsbanan, för etappresor och returresor på de olika delsträckorna. Rälsbussen som trafikerar linjen har möjlighet att medföra cykel på tåget.

Ur Värmlandstrafiks resevillkor:
5.16 Vi kan inte ta med cyklar ombord på våra bussar. Vikbara cyklar kan tas med i mån av plats och ska placeras i bagageutrymmet. Det finns utrymme för två ihopfällbara cyklar samtidigt. Ombord på våra tåg är det tillåtet att medföra cykel mot en avgift på 20 kr.

Sträckor/Etapper

Denna sida är under konstruktion Förteckning över standard/cykelbarhet på olika delsträckor kommer.

Östra Ämtervik - Sunne

Sträckan mellan Herresta Gård och norrut mot grusvägen i Arvidstorp är tillgänglig för gående och MTB-cyklister. Dock: över gårdsplanen vid Herresta bör cykeln ledas, då annars olycksriken är hög. Ett alternativ är att cykla landsvägen.

Sunne - Ivarsbjörke

Från Sunne och norrut cyklar du på både grus och asfalt, men mest på gamla kärrvägar. Vid Ingmår går Pilgrimsleden in till vänster, för att lite längre fram följa ett stigsystem över Askerudsberg.

På en sträcka av drygt 2 km bör du ha en terrängcykel för att komma fram, stigen går över stock och sten. Om du cyklar Fryksdalsleden är det istället bättre att fortsätta på asfaltvägen genom Ingmår och sen ta in till vänster, mot fornlämning, och följa den lilla grusvägen för att ansluta till Fryksdalsleden där stigen kommer ner från berget. Resten av Fryksdalsleden fortsätter att alternera mellan asfalt, grus och kärrvägar. Var uppmärksam på pilgrimsledsmarkeringarna, som du ska passera med märket vid din sida, vilket kan vara svårt att hinna se när man cyklar.

Ivarsbjörke - Lysvik

Cykla rakt fram på landsvägen istället för att göra kroken in i Strandvik/Kårud. I övrigt kan man cykla hela vägen.

Lysvik-Bada

Följ vägen i stället för att ta av vid gravrösena. Annars bara att följa leden.