Länkar och referenser

Denna led är under uppbyggnad! Kolla nyhetssidan innan du vandrar.

David Myreheds fornledpresentation

David Myrehed har skrivit om Fryksdalsledens historia och en vandring denna väg

Erik Fernow (1735-1791) Beskrifning öfwer Wermeland

David Myrehed: Medeltid i Bierka och Swnd (Eget förlag, 2013)

Bo Ulfvenstierna: Friggas dal, Fryksdalens historia i nytt ljus (Norlén och Slottner 2011)

Intressanta länkar

~