Fryksdalsledens anslutning från söder

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

Detta är inte en del av själva Fryksdalsleden utan en beskrivning av hur forntida och nutida vandrare kan ha kommit till denna.

Pilgrimer kan ha anslutit från söder från många håll, men man kan anta att en väg för de som kom söderifrån över Vänern var via Lurö till Hammarö. Vi antar att en möjlig väg kan vara:

 Översikt över södra anslutningen till Fryksdalsleden

Enligt traditionen anses pilgrimerna ha stigit iland vid Edsviken/Grytudden i Hammarö och offrat mynt i S:t Olofs gryta av tacksamhet för att ha klarat färden över Vänern.

 Bild av S:t Olofs gryta

Därefter tog man sig till Hammars gård / Hammarö Kyrka. På Hammars udde har det funnits en kyrka sedan 1200-talet, den nuvarandes träkyrkans äldsta delar är från början av 1300-talet. Hammarö kyrka är en Olofskyrka, och det finns Olofsbilder i kyrkan.

Sverre Sigurdson passerade år 1177, på sin väg till Trondheim för att bli Norges konung, Hammars gård för att träffa lagmannen Folkvidr (gift med Sverres halvsyster). Redan då säges det ha funnits ett pilgrimshärbärge där.

Den nutida pilgrimen följer, efter besöket på Grytudden, Lillängsvägen norrut, svänger av till höger på Mörmovägen (väg 236). När denna korsat Hovlandavägen kan man följa cykelvägen förbi Mörmoskolan. Cykelvägen går parallellt med väg 236 en bit, strax innan trafikplatsen där denna väg korsar Slängomvägen / Gunnarskärsleden tar man av till höger, korsar Gunnarskärsleden och följer Fallvägen upp till Götetorpsvägen där man tar till vänster. När denna tar slut tar man av till höger in på Rosenborgsvägen. Denna kommer fram till en korsning, man korsar Lövnäsleden och följer Lövnäsvägen fram tills dess man ser kyrkan till vänster:

 Karta visande vägen från Grytudden till Hammarö kyrka

Den forntida pilgrimens nästa steg torde ha varit att ta sig per båt till Kanikenäset (kanik ~ medlem av domkapitlet) och vidare till Tingvalla, Karlstads föregångare (orten Karlstad grundades först 1584). Den nutida pilgrimen följer cykel- och gångbanan vid den nuvarande Hammaröleden och tar till vänster vid Packhusbron:

 Karta visande vägen från kyrkan till Packhusbron

Från Packhusbron fortsätter vi in till Karlstad Domkyrka.

 Karta visande vägen från kyrkan till Packhusbron
På Tingvallaön, där domkyrkan ligger, har det funnits en kyrka åtminstone sedan 1300-talet. Denna förstördes dock i den stora stadsbranden 1616.

Karlstad blev stiftstad 1647 och den nuvarande domkyrkan, i stram barockstil, började byggas 1723. Efter besöket i Domkyrkan fortsätter vi norrut efter cykelvägen längs västra älvstranden genom Råtorp och Skåre, mot Grava Kyrka:

 Avtagsvägen till Grava kyrka

 Karta visande vägen från Karlstad till Skåre

Efter Grava kyrka följer vi cykelvägen norrut. Vid Norra Sanna korsar denna väg 62 och vi fortsätter mot nordost mellan Södra Hyn och Acksjön.

 Karta visande vägen från Skåre till Hyn

Vägen passerar avtagsvägen till Illberg, tag in på denna:

Avtagsvägen till Illberg

Illberg är en gammal kulturbygd. Här låg mellan 1825 och 1882 tinget, därefter flyttades det till Karlstad. I Illberg finns även ett större gravfält från yngre järnåldern.

 Karta visande vägen från Skåre till Hyn

Fortsätter vi vägen mot nordväst kommer vi till Apertin, där Fryksdalsleden börjar.

Mer information