Fryksdalsleden
Denna led är under uppbyggnad! De flesta stolparna är islagna. Man bör dock ha med sig karta/gps. Till våren kommer vi att anordna fler organiserade vandringar.

Hör av dig om du har frågor, kommentarer, om något är fel eller om något (inte) borde varit med. Kontakt: info VID fryksdalsleden.se