Fryksdalsleden

Hör av dig om du har frågor, kommentarer, om något är fel eller om något (inte) borde varit med. Kontakt: info VID fryksdalsleden.se

Aktuella händelser:

Ivarsbjörke-Lysvikfredag 07 juli 15:00. Anne-Marie Rapp, 0703-788942 och Berit Folkesson, 0730-301310
Bada-Lysviklördag 08 juli 15:00. Avslutas med fika på mormors glasscafé och Musik i helgsmål i Lysviks kyrka Anne-Marie Rapp, 0703-788942 och Berit Folkesson, 0730-301310
Lysvik-Badatorsdag 20 juli 17:00. Anne-Marie Rapp, 0703-788942 och Berit Folkesson, 0730-301310
Ivarsbjörke-Lysvikonsdag 26 juli 17:00. Anne-Marie Rapp, 0703-788942 och Berit Folkesson, 0730-301310
Kulturvandring på Askerudsbergetmåndag 07 augusti 14:00. Vi vandrar delvis längs den gamla fornleden och besöker fornlämningar i form av backstugor, dansplatser, fornrösen mm. Längd: ungefär 3 km. Samling vid Ingmårs bygdegård 14.00 Marita Persson, 0730 44 82 69 och Jon Boström, 0730 53 96 17.
Vandring efter gamla Sunnevägen Munkebacka–Sunnetisdag 08 augusti 10:00. Längd ca 8 km. Samling vid skylten mot Fasterud, Östra Ämtervik. Tommy Bergström, 0703 53 57 21, Torbjörn Wictorin, 0722 19 78 15
Bada-Lysvikonsdag 09 augusti 10:00. Efter vandringen sopplunch, därefter visar Jarl Eltenius kyrkan Anne-Marie Rapp, 0703-788942 och Berit Folkesson, 0730-301310
Vandring Östra Ämtervik–Munkebackatorsdag 10 augusti 14:00. Längd ca 7 km Tommy Bergström, 0703 53 57 21, Torbjörn Wictorin, 072 219 78 15
Ivarsbjörke-Lysviklördag 12 augusti 15:00. Avslutas med fika på mormors glasscafé och Musik i helgsmål i Lysviks kyrka Anne-Marie Rapp, 0703-788942 och Berit Folkesson, 0730-301310
Pilgrimsvandring från Västmyr till Östra Ämterviks kyrkatisdag 26 september 10:30. Cirka 3 km. Samling vid Gården på Hörn kl 10.30. Vandringen avslutas med kyrkkaffe i församlingshemmet. Ledare för vandringen: Zara Karvala, Tommy Bergström. Anmäl gärna på tel 070 3535721

För vandringarna: välj kläder efter väderleken, ta med rastfika!