Fryksdalsleden

Hör av dig om du har frågor, kommentarer, om något är fel eller om något (inte) borde varit med. Kontakt: info VID fryksdalsleden.se

Aktuella händelser:

Pilgrimsvandring från Västmyr till Östra Ämterviks kyrkatisdag 26 september 10:30. Cirka 3 km. Samling vid Gården på Hörn kl 10.30. Vandringen avslutas med kyrkkaffe i församlingshemmet. Ledare för vandringen: Zara Karvala, Tommy Bergström. Anmäl gärna på tel 070 3535721

För vandringarna: välj kläder efter väderleken, ta med rastfika!