Fryksdalsleden

Hör av dig om du har frågor, kommentarer, om något är fel eller om något (inte) borde varit med. Kontakt: info VID fryksdalsleden.se

Aktuella händelser:

Pilgrimsvandring till Uddeberglördag 23 juni 08:30. Friluftsgudstjänst på Uddeberg 11.00 Samling utanför Björkefors herrgård Mats Larsson, 073-8417426
Vandring Lysvik-Badatisdag 26 juni 17:00. Avslutas med grillkväll i Bada Samling vid Lysviks kyrka, Mer info Berit Folkesson, 0730-301310
Vandring Uddeberg-Lysviklördag 30 juni 15:00. Avslutas med konsert i Lysviks kyrka 18.00 Samling vid Uddeberg, Mer info Berit Folkesson, 0730-301310
Pilgrimsgudstjänst/vandringsöndag 1 juli 11:00. Vi firar gudstjänst på vägen, dvs. vi går ett stycke och stannar för att sjunga eller lyssna till en bibelläsning och går ett stycke igen... Östra Ämterviks kyrka Anna Düring
Vandring Uddeberg-Lysviklördag 14 juli 15:00. Avslutas med musik i Lysviks kyrka 18.00 Samling vid Uddeberg, Mer info Berit Folkesson, 0730-301310
Vandring Lysvik-Badatisdag 17 juli 17:00. Avslutas med grillkväll i Bada Samling vid Lysviks kyrka, Mer info Berit Folkesson, 0730-301310
Vandring Uddeberg-Lysviklördag 21 juli 15:00. Avslutas med musik i Lysviks kyrka 18.00 Samling vid Uddeberg, Mer info Lena Hallberg, tel 073-28 64 76
Vandring Lysvik-Badatisdag 31 juli 17:00. Avslutas med grillkväll i Bada Samling vid Lysviks kyrka, Mer info Berit Folkesson, 0730-301310
Lysvik-Ivarsbjörkesöndag 5 augusti 10:00. Arrangemanget inleds med en musikgudstjänst i Lysviks kyrka, därefter sopplunch i församlingshemmet. 12.00 vandrar vi tillsammans till Ivarsbjörke och den vackra udden Uddeberg i Fryken.Mer info Berit Folkesson, 0730-301310
Bada Herrgård-Lysviks Hembygdsgårdsöndag 5 augusti 11:00. Avslutas med firande av Hembygdens Dag med servering av mutti (nävgröt) och fläsk och underhållning.Mer info Anmälan till Katarina Westerdahl, 070-347 11 70
Munkebacka-Sunne kyrkatorsdag 9 augusti 10:00. Vandring längs gamla Sunnevägen från Munkebacka till Sunne Kyrka Skyltat från avtagsvägen till Fasterud. Tommy Bergström, 0703 53 57 21, Torbjörn Wictorin, 0722 19 78 15
Vandring Lysvik-Badatisdag 14 augusti 17:00. Avslutas med grillkväll i Bada Samling vid Lysviks kyrka, Mer info Berit Folkesson, 0730-301310

För vandringarna: välj kläder efter väderleken, ta med rastfika!