Vandringspaket

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

Förutom de vandringar som vi i arbetsgruppen anordnar, se nyhetssidan, så har några hotell etc i egen regi satt samman vandringspaket som exempelvis kan inkludera mat, boende och transporter.
Information om 2019 kommer senare.