Planera din vandring

Vi räknar med att leden ska vara besiktigad för året 1:a juni. Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.

Resor till och från leden

Fortsätta?

Sugen på att göra en långtur och fortsätta från Torsby vidare mot Nidaros (Trondheim)?

En väg är den gamla handelsleden från Torsby via Östmark och Röjdåfors (41 km), vidare mot Hamar (39 km) i Norge där den ansluter till Gudbrandsdalsleden mot Nidaros (461 km).

En annan skulle kunna vara att från Torsby via Vägsjöfors och Stöllet(40 km) komma in på Klarälvsdalsleden, följa denna uppåt över gränsen (Långflon/Lutnes, 100km) till Norge och där följa Österdalsleden (420 km) till Nidaros.

Någon ledplanering för fortsättningen har vi inte gjort än, det får anstå tills Fryksdalsleden är klar.

Boende och proviantering

Efter leden finns det möjlighet att tälta och/eller bo under tak, se delsträckebeskrivningarna.
I Kil, Östra Ämtervik, Sunne, Lysvik och Torsby finns matvaruaffärer.

Turistbyråer

Sjukvård

I Kil, Sunne och Torsby finns vårdcentraler
I Torsby finns sjukhus med akutmottagning.

Allemansrätten

I Sverige har vi en vidsträckt rätt att vistas i naturen enligt tumregeln 'inte störa - inte förstöra'. Se Naturvårdsverkets information om du vill veta mer.

Utrustning

Fryksdalsleden är ingen ansträngande led, huvuddelen går på väg eller stig och det finns inga starka lutningar. Vilken utrustning man behöver beror på hur man tänker vandra, men några saker att ta upp kan vara: